Tekniset käännökset

Monimutkaistenkin teknisten tekstien käännättäminen on asiakkaan kannalta yksinkertaista, kun käännöskumppanina on C.C. Communication. Huolehdimme, että käytetyt termit ovat juuri oikeita, kohderyhmän vaatimukset on huomioitu ja aikatauluissa pysytään. Kääntäjämme muodostavat selkeän kuvan asiakkaan tuotteista, toiminnasta ja prosesseista, ja tämä heijastuu myös valmiiseen käännöstyöhön.

Tarjoamme käännöksiä muun muassa seuraavista tekstityypeistä:

  • käyttöoppaat sekä muut ohjeistukset
  • kuljetusasiakirjat
  • markkinointimateriaalit
  • laitteiden ohjelmistot (lokalisointi)
  • käyttöturvallisuustiedotteet.

Teemme läheistä yhteistyötä asiakkaan kanssa varmistaaksemme oikeiden termien käytön:

  • Asiakkaan halutessa voidaan esimerkiksi ennen suurempaa käännösprojektia sopia puhelin- tai Skype-neuvottelu, jossa hänellä on mahdollisuus esitellä yritystä, materiaaleja ja tuotteita kääntäjälle/kääntäjille. Näin varmistamme sen, että käännösprojekti lähtee käyntiin tarkalleen asiakkaan toiveiden mukaisesti. Tästä tulisi sopia tarjouspyyntövaiheessa.
  • Asiakkaamme voivat toimittaa meille etukäteen listan tietyistä termeistä, joita he haluavat käytettävän käännöksessä.
  • Ylläpidämme käännöstöistä käännösmuistia tai sanastoa, ja näin varmistamme käännösten yhteneväisyyden tulevien projektien kanssa.
  • Kääntäjä ja asiakas voivat olla tarvittaessa yhteydessä projektin aikana sähköpostitse tai puhelimitse termejä ja teknisten käsitteitä koskevissa asioissa. Projektin päätteeksi on myös mahdollista järjestää tapaaminen. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja korjaamme tarvittaessa mahdolliset virheet maksutta.
  • Käytämme mahdollisuuksien mukaan samaa kääntäjää saman asiakkaan ja kieliparin kohdalla termien yhteneväisyyden varmistamiseksi. Kääntäjän asiantuntemus asiakkaan termeistä kehittyy myös näin jokaisen projektin kohdalla. Valitsemme lisäksi aina mahdollisuuksien mukaan kääntäjän, jolla on opintojen, työkokemuksen tai vastaavien käännöstöiden kautta saatu asiantuntemus käännöstyön alalta.

Otamme huomioon myös asiakkaan erityisvaatimukset esimerkiksi eri tiedostomuotojen ja asettelun osalta. Pyrimme parhaamme mukaan toteuttamaan kaikki asiakkaan projektia koskevat toiveet, ja tämän vuoksi on hyvä, jos asiakas kertoo niistä mahdollisimman tarkkaan jo tarjouspyynnössä. Yllä mainitut erityispalvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

Haluatko nopean ja ilmaisen tarjousarvion käännöksestä?

Klikkaa tästä, liitä käännettävät dokumentit, ilmoita kieliparit ja määräaika, tai lähetä sähköpostilla: kaannos@cc-communication.fi.