Testning av språkkunskapsnivå

Vi rekommenderar, att alla deltagare gör C.C. Communications test för utgångsnivå.2 Detta test hjälper oss att se vad kursdeltagaren redan kan på målspråket, var hans svaga punkter är och att planera en skräddar syddkurs just åt honom.Vi erbjuder detta test även till företag som vill ha detaljerad information om nuvarande och/eller kommande anställdas språkkunskaper.

Testpriset inkluderar:

  1. En detaljerad analys över följande delområden:
    • Språkets uppbyggnad, grammatik och kunskap i ordförråd
    • Hörföståelse
    • Muntlig färdighet
  2. Behovsanalys - till vad behöver du språket? Denna analys är nödvändig med tanke på planering av kursen.
  3. En skriftlig rapport över den testade personens kunskaper, svårigheter och behov samt en rekommendation för kursinnehåll. Testet innehåller också en slutrapport över varje deltagares kunskaper och nivå efter undervisningen.

Studier online?

Ta reda på mer om nätundervisning och be om en offert!