Tasotestaus

Suosittelemme, että kaikki kurssilaiset suorittavat C.C.Communicationin lähtötasotestin.

Tämä testi auttaa meitä näkemään mitä kurssilainen jo osaa kohdekielellä ja missä hänen heikkoutensa ovat ja siten suunnittelemaan juuri hänelle varta vasten räätälöidyn kurssin. Me tarjoamme tätä kielikoetta myös yrityksille, jotka haluaisivat yksityiskohtaiset tiedot nykyisten ja/tai tulevien työntekijöidensä kielitaidoista.

Testihintaan sisältyy:

  1. Seuraavien kielen osa-alueiden yksityiskohtainen analyysi:
    • Kielen rakenteiden, kieliopin ja sanaston tuntemus
    • Kuullun ymmärtäminen
    • Suullinen kielitaito
  2. Tarveanalyysi - mihin tarvitset kohdekieltä? Tämä analyysi on välttämätön kurssin suunnittelua silmällä pitäen.
  3. Kirjallinen raportti testatun henkilön kyvyistä, vaikeuksista ja tarpeista sekä koulutussuositus.

Testiin sisältyy myös kurssin loputtua toimitettava loppuraportti jokaisen kurssilaisen kyvyistä ja tasosta opetuksen jälkeen.

Verkkotesti

Tarjoamme myös vaihtoehtoisen verkkotestin. Opiskelija voi tehdä tämän testin itsenäisesti haluamanaan ajankohtana (testi kestää n. 60 minuuttia). Testattava saa vain tasoarvion (A1-C2 - CEF) eikä koko raporttia, eikä se ole yhtä tarkka kuin paikan päällä toteutettava testi. Verkkotesti ei sisällä puhetaidon testausta, joten suosittelemme (valinnaista) puhelinhaastattelua verkkotestin rinnalle.

Kiinnostuitko?

Jätä Tarjouspyyntö!