Information om C.C.Communication Ab

Vår historia och filosofi i korthet

Grundande

C.C. Communication grundades år 1995 av en äldre lärare på ett stort och internationellt Åbobaserat språkutbildningsföretag. Han hade märkt att de större språkskolorna fokuserade mer på marknadsföring i stället för på själva produkten. Försäljningspersonalen hade högre löner än lärarna och det satsades mer på försäljarnas fortbildning, eftersom det ansågs vara mer lönsamt. De bästa lärarna övervägde att börja med försäljning där det erbjöds bättre löner och större möjligheter till karriärutveckling.

I en bransch där lärare och produkt går hand i hand, ville han grunda ett företag där lärarna stod i centrum av verksamheten och fick all hjälp de kunde behöva för att kunna skräddarsy kurser enligt kundernas behov. Eftersom utgifterna från marknadsföringen då minskade, valde han att i stället satsa på kunderna och erbjuda mer kompetitiva priser än de stora företagen.

Företaget växer

C.C. Communication utvidgar ständigt sin verksamhet; såväl mängden kunder som lärare ökar i jämn takt. Vårt utbud av specialkurser växer och vårt undervisningsmaterial utvecklas. År 2002 blev vi verksamma i huvudstadsregionen. I början av år 2005 hade vi ett nationellt nätverk och kunde börja erbjuda närundervisning överallt i Finland, i nästan vilket språk som helst.

Kunden kommer först

Med hjälp av vårt nätundervisningssystem kan vi erbjuda språkkurser också åt kunder som är på resande fot eller bosatta utomlands. År 2009 började vi utveckla våra översättningstjänster och de är nu en ständigt växande del av vår verksamhet. Med fokus på sakkunniga lärare och flexibilitet gentemot kunderna, samt genom att placera produkt framom marknadsföring, vinner vi hela tiden större marknadsandelar på nationell nivå, precis som vi gjort i Åbo.

Lärare överallt i Finland

I vår palett av lärare finns många olika bakgrunder och specialinriktningar. Våra lärare har erfarenhet av att undervisa i både allmänspråk och affärsspråk, och är duktiga på att förbereda specialmaterial för en stor mängd olika branscher och yrkesområden. Vi uppmuntrar våra studeranden att ta en aktiv roll och delta i planeringen och utvecklingen av kursprogrammet, så att deras utbildning blir så ändamålsenlig som möjligt.

Todd Proctor

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!

Referenser

Företag åt vilka vi har organiserat spåkkurser.