Våra lärare

Vi är väldigt stolta över vårt team av lärare som vi har byggt upp sedan år 1995.

Till skillnad från vissa av våra konkurrenter anställer vi våra lärare lokalt ; våra lärare har som avsikt att leva, bo, studera och/eller bilda familj här i Finland och har därför en stark koppling till landet. De är inte unga lyckosökare som vill ha internationell erfarenhet via korttidsjobb. De flesta av våra lärare har baskunskaper i finska, eller studerar finska, och känner därför till de svårigheter som deras finsk- och svensktalande studeranden har i användningen av målspråket. De flesta av våra lärare har målspråket som modersmål och är övertygade om att en aktiv användning av språket i klassrummet effektiverar inlärningen, även på lägre nivåer. För studerande på nybörjarnivå kan vi erbjuda lärare som talar finska, men även i dessa fall uppmuntrar läraren sina studeranden att fokusera på målsprsåket så att de blir bekväma med att använda det.

Rätt lärare för dig

Vi har en stor mängd lärare, större än flerparten av våra konkurrenter. Bland våra lärare finns en stor variation av bakgrunder gällande arbetserfarenhet och utbildning. På det här sättet kan vi lättare kombinera lärare och studerande enligt bransch, och enligt kundens schema. Vi kan ibland erbjuda lärare med tidigare erfarenhet av antingen studier eller arbete i samma bransch, vilket innebär att läraren är insatt i den professionella vokabulär som studerandena behöver i sitt arbete. Våra lärare är duktiga på att förbereda material för en stor mängd olika branscher och för studeranden med varierande bakgrunder.

Här är några av de kriterier som våra lärare bör uppfylla:

Erfarenhet:

De flesta av våra lärare har en gedigen och god erfarenhet av vuxenundervisning.

Utbildning:

Vår kundkrets tenderar att bestå av högt utbildade personer i affärslivet, varför vi också söker lärare med motsvarande utbildningsnivå.

Behörighet:

Så gott som alla våra lärare har ett TELF-certifikat (Teaching English as a Foreign Language) och många av dem har en högre pedagogisk utbildning.

Personlighet:

Våra lärare är i allmänhet utåtriktade personer som är vana vid att leda och upprätthålla diskussioner i undervisningssammanhang. Dock är de inte för pratsamma och undviker att dominera, eftersom de vet att studerandenas diskussioner och språkutveckling är i fokus.

Intressant:

Våra lärare är intressanta personer som du kommer att vilja lära känna. De har mångsidiga bakgrunder och spännande sätt att uttrycka sig på. De vet också att en positiv och behaglig stämning gör att studerandena minns och lär sig bättre.

Intresserad:

Våra lärare är intresserade till sin personlighet och får sina studerande att tala om sig själva, sina intressen, sitt arbete, sina ansvarsuppgifter samt sitt företag och dess produkter.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!

Studier online?

Ta reda på mer om nätundervisning och be om en offert!