Språkutbildning för företag

C.C. Communication erbjuder språkutbildning för såväl företag och organisationer som privatpersoner runt omkring i Finland. Vi är en av de få språkskolor som erbjuder tjänster överallt i landet, d.v.s. vi kan ordna en utbildare på elevens egen ort.

Vi erbjuder också nätutbildning via Skype. Vi arrangerar skräddarsydda utbildningar med erfarna utbildare som har målspråket som modersmål. Också finsktalande utbildare finns till ert förfogande.

Ett brett språkutbud

Utöver kurser i engelska erbjuder C.C. Communication kurser i finska, svenska, tyska, franska, italienska, ryska, estniska, kinesiska och japanska, samt i 30 andra språk. Årligen arrangerar vi språkutbildningar i ca 12 språk för 150 företag runt omkring i Finland.

Språkutbildningens mål

Målet med språkkurserna är att hjälpa studerandena att använda målspråket på ett mer smidigt och effektivt sätt i sitt jobb. Därför använder vi språket aktivt under lektionerna och uppmuntrar studerandena att tänka på målspråket. Speciell vikt läggs på aktiveringen av de muntliga färdigheterna. Om studerandena så önskar, kan fokus läggas också på andra områden . Andra kunskaper, såsom skriftliga färdigheter, övas med hjälp av hemuppgifter och självstudiematerial som rekommenderats av utbildaren.

Skräddarsydda kurser

Vi är specialiserade på att planera kursen och tidtabellen så att de möter era behov och passar in i ert schema. Utbildningen hålls i era utrymmen, men kan också vid behov organiseras på annat håll. Utbildaren kan också besöka er utöver normala arbetstider.

Infödda utbildare

Flerparten av våra utbildare har målspråket som modersmål, men vid behov kan vi också erbjuda utbildare som talar studerandens modersmål. Våra lärare har i genomsnitt 7 års erfarenhet av vuxenutbildning.

Läs mer om våra utbildare.

Brett kursutbud

Vårt kursutbud består av traditionella kurser som ordnas en gång i veckan samt av olika intensivkurser, seminarier och kurser i specialvokabulär. Ytterligare kan vi erbjuda olika sorters interaktiva kurser som förverkligas via nätet. Utöver vanlig språkutbildning erbjuder vi också kulturkurser, som t.ex. de populära kurserna i indisk och kinesisk kultur.

Läs mer om våra specialkurser här.

Nivåtest

Med hjälp av nivåtest kartlägger vi studerandenas språkkunskaper gällande såväl skriftliga och muntliga färdigheter som hörförståelse. Utgående från testet fastställer utbildaren kursens nivå och de ämnesområden som skall behandlas. Vi erbjuder också möjlighet att utföra nivåtestet via nätet.

Läs mer om nivåtest.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!

Studier online?

Ta reda på mer om nätundervisning och be om en offert!