Offertförfrågan

Vänligen fyll i och skicka in följande formulär om du vill ha en offert för en språkutbildning. Fält märkta med stjärna (*) måste fyllas i.

Språk (kryssa i det/de språk som intresserar):

engelska tyska franska spanska
svenska ryska italienska estneska
annat precisera

Tidtabel

Hur ofta önskar du studera?

gånger

(En gång i veckan är rekommenderad minimimängd för en regelbunden språkutbildning)

lektioner / gånger

(en lektion räcker 45 minuter, två lektioner är rekommenderad minimimängd per gång)

Hur många lektioner?

10 x 90 minuter 15 x 90 minuter
20 x 90 minuter 25 x 90 minuter
Till slutet av våren till slutet av året
- Tillsvidare

(Kursen kan avslutas när du vill genom att informera läraren 2-3 veckor innan kursen slutar.)

Annat

vänligen precisera

När skulle du vilja börja?

Så snart som möjligt Nästa månad
Nästa höst Nästa år
- Annan tidpunkt

vänligen precisera

Innehåll

Välj de ämnen som du vill studera

Allmäna språkfärdigheter Färdigheter i affärsspråk
Språk i sociala sammanhang Diskussion/muntligt framförande
Hörförståelse Kulturella olikheter
Språkbruk i presentationer - Telefonsamtal
Förhandlingar Teknik
Möten Affärsresor
Seminarier/utbildningar utomlands Utställningar/mässor
Förberedande kurs inför Cambridge-examen Skriftliga färdigheter

Jag behöver kunna skriva:

formella brev
e-postmeddelanden
tekniska rapporter
finansiella rapporter
tidningsartiklar
programvarudokument
tekniska manualer

Jag söker utbildning för (kryssa i)

mig själv
andra
grupp(er) i min organisation

Nivåer

nybörjare lägre medelnivå
repetition av grunder medelnivå
grundnivå högre medelnivå
högre grundnivå avancerad, men vill utvecklas ytterligare

Kommentarer:Vill du ha en snabb och avgiftsfri offert på en översättning?

Klicka här, bifoga dina dokument, ange målspråk och deadline; eller skicka dokumentet per e-post till translation@cc-communication.fi.

Studier online?

Ta reda på mer om nätundervisning och be om en offert!

Johannegatan 36 B 20100 Åbo | Tel: 010 239 3200 | info@cc-communication.fi | Vårt kontor