Työturvallisuusenglanti

Kurssi on suunniteltu kaikille teollisuuden alan ammattilaisille, joiden tarvitsee keskustella työturvallisuuteen liittyvistä asioista englanniksi. Kurssilla opitaan työpaikalla tarvittavaa sanastoa ja fraaseja käytännön harjoitusten avulla.

Kurssilla voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia aihealueita:

  • vaarat ja riskin arviointi
  • henkilökohtaiset suojavarusteet
  • muut turvavarusteet
  • korkealla tehtävä työ
  • paloturvallisuus
  • kemikaalien turvallinen käyttö
  • sähköturvallisuus
  • vammat ja ensiapu
  • ilmoitukset vaaratilanteista

Oppitunneilla voidaan tehdä esimerkiksi oikeita työturvallisuustilanteita simuloivia rooliharjoituksia, jotka auttavat aktivoimaan suullista kielitaitoa. Työsuojeluun liittyvän sanaston lisäksi kurssilla voidaan harjoitella esimerkiksi tehokasta sähköpostiviestintää, esityksien pitämistä, kielioppia sekä luetun ja kuullun ymmärtämistä. Laadimme kurssin sisällön toimialanne, yrityksenne sekä osallistujien työtehtävien pohjalta. Koska tunneilla käsitellään erikoissanastoa, oppilailla tulisi olla vähintään perustason tiedot englannin kielestä ennen kurssin alkamista. Voimme tarvittaessa testata osallistujien taitotason ennen ensimmäistä oppituntia.

Kurssi rakennetaan aikataulunne, tarpeidenne sekä budjettinne mukaiseksi, ja se voidaan järjestää sekä yksityis- että ryhmäopetuksena.

Kiinnostuitko?

Jätä Tarjouspyyntö!

Oppitunnit Skypessä?

Katso tietoa Internet-opetuksesta ja pyydä tarjous!