>

Sähköpostiviestinnän englanti

Yritysten jatkuvan kansainvälistymisen myötä viestintä työpaikalla tapahtuu yhä useammin englanniksi. Sähköposti on yrityksessä yleisin viestintätapa, mutta englanninkielisten sähköpostien taso ja selkeys on usein heikko, vaikka työntekijän englannin taidot ovat kunnossa. Tämä johtaa usein väärinkäsityksiin ja luo epäammattimaisen kuvan yrityksen toiminnasta. Koulutuksemme auttaa sinua käyttämään englantia itsevarmemmin ja saavuttamaan selkeän ja ammattimaisen tyylin sähköpostin kirjoituksessa.

Sähköpostiviestinnän englanti -kurssilla opetetaan osallistujia käyttämään ilmaisuja ja kielioppia oikein sekä ottamaan muodollisuusaste huomioon englanninkielisessä sähköpostiviestinnässä. Kurssi soveltuu kaikille, joiden tulee työssään kirjoittaa sähköposteja, ja tunneilla perehdytäänkin tarkasti sähköpostiviestinnässä käytettäviin fraaseihin sekä sanastoon. Kouluttajamme voi käyttää oppilaan tai yrityksen edustajan toimittamia materiaaleja, mukaan lukien oikeita sähköposteja, ja käyttää niitä räätälöidessään kurssin sisällön sopivaksi yrityksen viestintätyyliin- ja kulttuuriin.

Kurssilla voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia aihealueita:

  • sähköpostin kirjoittamisen perusteet: rakenne, otsikkokenttä, liitteet
  • muodolliset ja epämuodolliset sähköpostiviestit: kohteliaisuusfraasit, lyhtenteet, diplomaattisuus
  • tiedustelut, toimenpiteiden pyytäminen
  • kaupalliset sähköpostit: tilausten ja sopimusten tekeminen
  • tapaamisten sopiminen ja vahvistaminen sähköpostitse
  • sähköpostiviestinnän säännöt.

Kurssi räätälöidään osallistujien tarpeiden, taitotason ja aikataulun mukaisesti. Voimme tarvittaessa järjestää osallistujille tasotestauksen.

Kiinnostuitko?

Jätä Tarjouspyyntö!

Oppitunnit Skypessä?

Katso lisätietoa ja pyydä tarjous!