Englantia PR-alalle

Englantia PR-alalle on tarkoitettu PR-ammattilaisille, jotka haluavat parantaa työssään tarvitsemaansa englannin kielitaitoa. Kurssi on suunniteltu vastaamaan alan oppilaiden erityistarpeita, ja sillä käsitellään ammattikohtaista sanastoa todellisissa tilanteissa. Aiheina ovat esimerkiksi tutkimusmetodit, strateginen suunnittelu, erilaiset mediat, tiedotteiden tekeminen ja viestinnän etiikka.

Tarkoituksena on auttaa oppilasta sisäistämään hänen työhönsä liittyvää sanastoa, fraaseja ja ilmaisuja sekä parantaa hänen yleistä englannin kielen taitoaan kieliopin, puhumisen, kuullun ymmärtämisen ja kirjoittamisen osa-alueilla. Kurssimateriaaleina käytetään mm. dialogeja, aitoja tekstiotteita ja kielioppiharjoituksia. Tunneilla painotetaan suullisten taitojen aktivointia sekä rohkaistaan osallistujaa kommunikoimaan englannin kielellä.

Kurssilla voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia aihealueita:

  • markkinointi ja PR
  • viestintä ja PR
  • mediatuntemus
  • tutkimusmetodit
  • strateginen suunnittelu
  • asiakkaiden houkuttelu
  • taloudellinen PR
  • viestinnän etiikka.

Näiden lisäksi kurssilla voidaan syventyä tarkemmin opiskelijoille oleellisiin PR-alan tai englannin osa-alueisiin. Pääpainona on valmistaa PR-ammattilaista viestimään sujuvasti englannin kielellä kaikissa työtilanteissa. C.C Communication auttaa saavuttamaan tämän tavoitteen.

Opettajamme ovat kokeneita ammattilaisia, ja he puhuvat englantia äidinkielenään. Koska kurssilla käsitellään erikoissanastoa, osallistujien tulisi hallita vähintään englannin kielen perusteet. Voimme tarvittaessa arvioida osallistujien taitotason ennen kurssin aloittamista. Kurssi suunnitellaan oppilaiden tarpeiden, taitotason ja aikataulujen mukaisesti.

Kiinnostuitko?

Jätä Tarjouspyyntö!

Oppitunnit Skypessä?

Katso tietoa verkko-oppimisesta Skypen avulla ja pyydä tarjous!