Englantia merenkulkuun

Englantia merenkulkuun on C.C. Communicationin erikoiskurssi, jolla käydään läpi merenkulun alan ammattilaisten tarvitsemaa kielitaitoa ja sanastoa IMO:n suositusten mukaisesti. Kurssilla käsitellään ainoastaan merenkulun aiheita, ja näin oppilaat harjaantuvat työssään tarvitsemansa englannin käytössä sekä pääsevät harjoittelemaan kielen käyttöä tositilannetta muistuttavissa tilanteissa. Tunneilla käydään läpi esimeriksi SMCP -standardifraasien käyttöä, VTS- eli alusliikennepalveluiden terminologiaa, käytäntöjä, maailmanlaajuisen merihätä- ja turvallisuusjärjestelmä GMDSS:n käyttöä sekä yleistä merenkulun erikoissanastoa.

Kurssin tarkoituksena on parantaa oppilaiden käytännön englannin taitoja ja kielenkäytön varmuutta, jotta he pystyvät toimimaan nopeammin ja tehokkaammin kaikissa kansainvälisillä vesillä liikuessaan. Opetuksessa keskitytään puhutun englannin kehittämiseen, sekä tunnistettavaan ja ymmärrettävään viestintään, jonka tärkeinä osa-alueina käsitellään niin intonaatiota ja painotusta kuin sanastoakin.

Kurssilla voidaan käsitellä esimeriksi seuraavia aihealueita:

  • merenkulun standarifraasikokoelma (SMCP): NATO-radioaakkoset, lyhenteet, numerot ja sijainnin antaminen, vakiosanat ja -sanonnat, kurssi, varoitukset ja ohjeistukset, ruorikomennot, konekomennot, säävaroitukset ja -ohjeet, hätä- ja pakkotilamerkit, sairastapaukset, kiellot, yhteydenpito maihin
  • merenkulun erityissanasto: aluksen paikan, sijainnin ja suunnan ilmaiseminen, alusliikennepalveluiden (VTS) kieli, aluksen käyttäytyminen, tekniset ongelmat, kansainvälinen viestikirja INTERCO, koneviat, COLREGs-yleissopimuksen mukainen terminologia
  • yleinen sanasto: aluksen osat, tehtävät aluksella, ankkurointi- ja kiinnityskäskyt, maantieteelliset erityispiirteet, reittien kuvaaminen, lokikirjat, osat, työkalut ja menetelmät, sääsanasto, sairastapaukset: hoito, ennustaminen ja oireet, sääntöjen ja säädösten kieli, navigointiin liittyvät vaarat, laiturisanasto, lastin tilan ja kunnon raportointi.

Yllä mainittujen aiheiden lisäksi kurssilla kerrataan selkeiden ja toimivien rakenteiden muodostamisessa tarvittavaa kielioppia. Kurssin sisältö räätälöidään oppilaiden taitotason, tarpeiden ja aikataulun mukaiseksi.Voimme tarvittaessa arvioida osallistujien taitotason ennen kurssin alkamista. Koska kurssilla käsitellään erikoissanastoa, osallistujilla tulisi olla vähintään perustason taidon englannin kielessä.

Kiinnostuitko?

Jätä Tarjouspyyntö!

Oppitunnit Skypessä?

Katso tietoa verkko-oppimisesta Skypen avulla ja pyydä tarjous!