Englantia raporttien laatimiseen

Englantia raporttien laatimiseen -kurssi on suunniteltu kaikille englanninkielisiä raportteja työssään kirjoittaville henkilöille, jotka kokevat kielellisesti oikeiden, asianmukaisten ja selkeiden raporttien kirjoittamisen englannin kielellä haasteelliseksi.

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden työtehtäviin kuuluu englanninkielisten raporttien kirjoittaminen. Tunneilla voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia aihealueita:

  • tehokas kirjallinen viestintä työelämässä
  • tiedon kerääminen
  • tekstin suunnittelu ja jäsentäminen: materiaalien valinta ja järjestäminen, havaintojen ja johtopäätösten esittäminen sekä tiivistelmien laatiminen
  • oikeat sanavalinnat; usein sekoitetut tai väärin kirjoitetut sanat
  • toimivien kappaleiden tuottaminen
  • muistiot ja kirjeet
  • lukeminen ja ymmärtäminen
  • kaavioiden ja tilastojen käyttö

Kouluttajamme voi käyttää yrityksenne materiaaleja tai oppilaat voivat tuoda tunneille omia raporttejaan –kurssin lopuksi laaditaan raportti ja / tai muita tekstejä, joita oppilas voi hyödyntää työssään. Kurssilla voidaan käsitellä myös muita työssä tarvittavan kielen osa-alueita kuten raporteista keskustelua tai tarvittavaa kielioppia. Kurssin sisältö räätälöidään osallistujien tarpeiden, toiveiden ja taitotason pohjalta. Tarjoamme myös mahdollisuuden taitotason testaukseen. Kurssi suunnitellaan yrityksenne aikataulujen mukaisesti, jotta kaikkein kiireisimmilläkin työntekijöillänne on mahdollisuus osallistua tunneille.

Kiinnostuitko?

Jätä Tarjouspyyntö!