Englanti neuvottelukielenä

Yritysten kansainvälistyessä on englannin kielellä käydyistä neuvotteluista tullut enemmän sääntö kuin poikkeus. Haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi neuvottelutilanteessa on välttämätöntä hallita vaadittavat ilmaisut ja terminologia sekä ymmärtää kulttuurieroja.

Englanti neuvottelukielenä on tarkoitettu kaikille, joiden työtehtävät edellyttävät kommunikointia englannin kielellä neuvotteluissa. Kurssilla käydään läpi englanniksi tyypillisiä neuvottelutilanteita, joiden avulla saavutat työssäsi onnistuneita tuloksia.

Kurssilla voidaan käydään läpi esimeriksi seuraavia aihealueita:

  • neuvotteluvaiheet: valmistelut, hyvien suhteiden luominen, neuvottelujen aloittaminen, keskustelu, ehdotuksien tekeminen, hinnoista neuvottelu, sopimukseen pääseminen, kysyminen ja vastaaminen
  • neuvotteluissa huomioitavaa: kehonkieli, kulttuurin merkitys, diplomaattinen kieli, ongelmien selvittäminen
  • itsearviointi.

Kurssin aikana harjoitellaan neuvotteluissa tarvittavaa sanastoa ja ilmaisuja käytännön harjoitusten avulla. Oppilaat pääsevät osallistumaan varsinaista neuvottelutilannetta simuloiviin harjoituksiin, joista he saavat myös palautetta sekä kouluttajalta että muilta kurssin osallistujilta.

Räätälöimme kurssin sisällön, tason ja aikataulun osallistujen tarpeiden pohjalta. Voimme myös testata osallistujien taitotason ennen kurssin alkamista.

Kiinnostuitko?

Jätä Tarjouspyyntö!