Skräddarsydd kulturutbildning

Utöver C.C. Communications allmäna språkutbildningar har vi tidigare erbjudit våra kunder kurser i mångkulturalitet, där kulturella olikheter behandlats dels på ett allmänt plan men också diskuterats ur en mer affärsinriktad synvinkel. Sedermera har vi noterat ett ökande behov för mer specialinriktade kulturkurser. Det har uppkommit efterfrågan på kurser med fokus på en specifik kultur eller ett visst land där kunden idkar affärer och har stött på problem förknippade med kulturella olikheter. Våra kunder har också efterlyst lärare med erfarenhet ur affärslivet i viss kultur, och som kan diskutera inte bara allmäna kulturella olikheter utan också specifika skillnader i affärskulturer.

Därför har vi nu samlat ihop ett team av kulturlärare som är tillgängliga i hela Finland för att hålla kulturseminarier med skräddarsytt innehåll och schema. För stunden har vi lärare tillgängliga till följande kulturer, och listan ökar hela tiden:

  • Arabvärlden / Mellanöstern
  • Kina
  • Frankrike
  • Tyskland
  • Indien
  • Italien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ryssland

Målet med kulturundervisning

Kulturundervisningens främsta mål är att hjälpa finländska företag att göra affärer utomlands med större framgång. Urvalskriterier för lärarna är en högre utbildning och affärslivserfarenhet, god kulturell kännedom och intresse, kunskap i finsk kultur och det finska affärslivet för att kunna jämföra och föra fram kontraster, god förmåga att hålla presentationer samt utmärkta kunskaper i engelska och / eller finska (de två undervisningsspråken).

Utbildning i finsk kultur

Allt fler finska företag anlitar direktörer och experter från utlandet eller deltar i internationella utbyten och utbildningar i samarbete med multinationella företag. Andra företag passar på och rekryterar billigare korttidsanställd personal från utlandet. Även om dessa utländska kollegor inte stannar tillräckligt länge i Finland för att språkstudier skulle vara lönsamt för dem rekommenderar vi trots allt att de erbjuds undervisning i finsk kultur för att så smidigt och snabbt som möjligt lära sig finsk affärspraxis. Vi kan erbjuda den här sortens utbildning antingen med en finskfödd lärare, eller en lärare som är av studerandenas egen nationalitet och har vistats flera år i Finland, har erfarenhet av det finska affärslivet och kan undervisa på studerandenas eget modersmål.

Priser:

Våra priser fastställs utgående från flera olika faktorer - lärare, kursens längd, gruppstorlek, kursutrymmen - och beroende på hur skräddarsydd utbildningen är. Kontakta oss gärna och be om en offert.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!

Studier online?

Ta reda på mer om nätundervisning och be om en offert!