Kiinan kulttuurikoulutus

kulttuurienvälisen viestinnän koulutusseminaari

Koulutuksen tavoitteena on kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja saavuttaa valmius hyvien suhteiden luomiseen kiinalaisten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja kollegoiden kanssa. Koulutus parantaa yksilön kykyä ja taitoja toimia erilaisissa kulttuurienvälisissä tilanteissa turhien ristiriitojen ja väärinkäsitysten välttämiseksi sekä löytää oikeat viestintäkeinot ongelmien ratkaisemiseksi. Se myös mahdollistaa yhteistyön keinoin kaiken saatavilla olevan tietotaidon hyödyntäminen ja parhaan operationaalisen tuloksen saavuttaminen.

Kurssin sisältö

Maakohtaiset kulttuuripiirteet

 • Yleistietoutta Kiinasta (maantiede, talous, kansalliset vapaapäivät, koulutusjärjestelmä)
 • Kiinan historia ja arvot
 • Uskonto ja uskomukset (fengshui, horoskooppi)
 • Yhteiskunta (perhe, työ, vapaa-aika)
 • Tavat ja tottumukset (käytöstavat ja tabut)
 • Liike-elämässä toimiminen
 • Organisaatiot ja hierarkiat
 • Kiinalaiset neuvottelutyylit ja -taidot
 • Tapaamisten sopiminen ja kokousten pitäminen
 • Käyntikorttien vaihtaminen ja liikelahjojen antaminen
 • Vierailun isäntänä toimiminen
 • Työelämän erityispiirteitä, esim. verkostoituminen kiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa

Johtajuus:

 • Johtamistyylit ja esimiehen asema
 • Päätösten tekeminen
 • Ongelmanratkaisu
 • Työskentelytavat, työnjako ja -seuranta
 • Ystävyys- ja kumppanuussuhteiden muodostaminen.

Kiinnostuitko?

Jätä Tarjouspyyntö!