Tieteellinen englanti

Tieteellinen englanti on kaikkien tieteen alojen opiskelijoille sekä tutkijoille suunniteltu erikoiskurssi. Kurssilla opiskellaan käytännön harjoitusten avulla niitä kieli- ja viestintätaitoja, joita tieteen asiantuntijat tarvitsevat kansainvälisessä ympäristössä. Kurssilla harjoitellaan kaikkien kielen osa-alueiden käyttöä eli lukemista, kirjoittamista, kuuntelua ja puhumista. Tunneilla voidaan painottaa näitä osa-alueita eri tavoin riippuen oppilaiden ertyistarpeista.

Kurssilla voidaan esimerkiksi käsitellä seuraavia aihealueita:

  • Työnhaku ja verkostoituminen: uravalinnat, tutkimusrahoituksen hakeminen, ansioluettelon kirjoittaminen, haastatteluun valmistautuminen, small talk ja keskustelu konferensseissa
  • Kokeiden suorittaminen: tiedonkeruutapojen kuvaaminen, koeasetelman suunnittelu, ennustuksien tekeminen koetulosten pohjalta, prosessin kuvaaminen, tulosten arviointi, ongelmien kuvaaminen
  • Tutkimuksen kirjoittaminen: tilojen ja prosessien kuvaaminen, aineiston kuvaaminen, tilastotietojen analysointi, yhteenvetojen tekeminen ja tulosten visuaalinen kuvaaminen, tulosten ja pohdintakappaleiden jäsentely, tiivistelmän kirjoittaminen.
  • Esiintymistaidot: esseen esittely konferenssissa, seminaareihin ja paneelikeskusteluihin osallistuminen, kokoukseen osallistuminen, yhteydenpito tiedeyhteisöihin

Kurssi räätälöidään oppilaiden tarpeiden, taitotason ja aikataulujen mukaisesti. Tunnit voidaan järjestää joko yksityis- tai ryhmäopetuksena. Koska kurssilla käsitellään erikoissanastoa ja -aiheita, osallistujilla tulee ennen tunneille osallistumista olla vähintään perustason tiedot englannin kielestä. Voimme tarvittaessa arvioida osallistujien taitotason ennen kurssin alkamista.

Kiinnostuitko?

Jätä Tarjouspyyntö!

Oppitunnit Skypessä?

Katso tietoa verkko-oppimisesta Skypen avulla ja pyydä tarjous!